Sådan opbygges et korrekt træ tag

Tag elementer Tag elementer kan spænde mellem facader og kip som bjælkespær eller mellem tværvægge i f.eks. rækkehusbebyggelser. I det følgende vises kun ventilerede tag elementer, der er en fugtteknisk sikker løsning. l de viste løsninger kan krydsfineren anvendes til at sikre skivevirkningen i tagfladen. Tag elementets højde vil normalt blive bestemt af den ønskede […]

Tag elementer

Tag elementer kan spænde mellem facader og kip som bjælkespær eller mellem tværvægge i f.eks. rækkehusbebyggelser. I det følgende vises kun ventilerede tag elementer, der er en fugtteknisk sikker løsning. l de viste løsninger kan krydsfineren anvendes til at sikre skivevirkningen i tagfladen. Tag elementets højde vil normalt blive bestemt af den ønskede isoleringstykkelse og ikke af styrke- og stivhedskrav. Spærene kan f.eks. fremstilles af to planker, der samles med tandplader. Man kan ikke umiddelbart anvende I-bjælker i stedet for massive bjælker i de viste løsninger pa grund af udskæringer og fastgørelsesmetoder.

Afstanden mellem spærene bliver i praksis oftest 800 mm, der er den største afstand, der passer til 15 mm krydsfinerbeklædning. Elementerne vil normalt være 2,4 meter brede, svarende til længden af den krydsfinerplade, der lukker elementerne på oversiden. Benyt chanchen til at få 3 gratis Silkeborg tømrer tilbud og spar mange penge på tømrerarbejde.

Overside

Krydsfineren anvendes som underlag for tag pap eller et fast undertag. Af hensyn til afslutningen ved tagfod og gavl er det hensigtsmæssigt, at der på oversiden påfores 45 x 45 mm lægter. Ved bærende tværvægge skal påforingen på overside gå på tværs af spærene for at sikre ventilation fra tagfod til kip. Påforingen sikrer den mindste acceptable ventilationsspalte under fast undertag eller tagpaptag. lsoleringstykkelsen kan da svare til bjælkehøjden plus lægtepåforingen på undersiden, forudsat at der ikke er risiko for at isoleringen ekspanderer. Ekspansion kan hindres ved at montere 2 mm tråd på spæroversiden.

Underside

Der monteres dampspærre på undersiden at spærene, hvorefter der påfores 45 x 45 mm lægter. som beskytter dampspærren og klemmer eventuelle overlæg mod spærene. Der isoleres mellem lægterne og monteres forskalling pr. 300-400 mm, afhængigt af brandkravene. Det første pladelag kan monteres på fabrikken, men det sidste lag bør monteres på stedet af hensyn til planheden ved elementstød. Isolering mellem de påforede lægter er mulig for elementer, fordi isoleringen udføres mens de ligger med undersiden opad. Der indlægges en krydsfinerplade mellem undersiderne af spærene over gavlvæggen. Pladen fortsættes så langt ind, at den kan bære enderne af loftforskallingen. Herved er elementet lukket og dampspærren klemmes mod det inderste spær.

Tagfod – Bærende facade

Der skæres ud i spærene så de får vandret underside over facaden. Herved reduceres udhængets højde. Spærene samles på en gennemgående rem, der skæres ind i deres underside. Der indsættes plankeskot over ydersiden af facaden, som sammen med en krydsfinerplade mellem undersiderne af skot og rem lukker elementet. Dampspærren klemmes mod remmen af denne krydsfinerplade. Forskydning fra tagunderlaget overføres til plankeskottet af plankestykker, anbragt over spærene.

Plankestykkerne skal være mindst 200 mm kortere end spærafstanden så ventilationen sikres. Forskydningen føres videre i krydsfinerpladen på undersiden til remmen. Tagelementet tætnes mod ydervæggen og kan feks. fastgøres med lange skruer, der monteres i forborede huller i spærene. Skruerne optager vindsuget på taget direkte og forskydningen, idet den fastgør tag elementets rem til ydervæggens toprem. Hvis ydervæggene har udvendig bæring, skal den lodrette forstærkning i vægelementet flyttes til ydersiden. Få 3 gratis tømrer tilbud. Fastgørelsen bør fortsat ske ved indersiden da forskydning og vindsug primært optages af væggens indvendige beklædning.

Bærende tværvægge

Ved langsgående spær indlægges stikspær ved tagfoden. Stikspærene stabiliserer konstruktionen samtidig med at de skaber udhæng. Tagfoden kan da udføres som ved bærende facader. Samlingen til facaden skal primært optage forskydning, da hovedparten af vindsuget overføres til tværvæggene.