Sådan fungerer en gaskedel i Randers optimalt

Få 3 vvs-tilbud i Randers Indhent 3 kanon gode vvs-tilbud på for eksempel kavitation, recirkulation, drift og vedligehold eller vacuumventil. Find en vvs-mand, som formår at stå for vvs-opgaven i 8900 Randers. Her er et overblik over vvs-mærkevarer, vi anbefaler: Børma Purus Laufen Franke Rheinzink Ofte overskuer du ikke selv at udføre din vvs-opgave – […]

Få 3 vvs-tilbud i Randers

Indhent 3 kanon gode vvs-tilbud på for eksempel kavitation, recirkulation, drift og vedligehold eller vacuumventil. Find en vvs-mand, som formår at stå for vvs-opgaven i 8900 Randers. Her er et overblik over vvs-mærkevarer, vi anbefaler:

 • Børma
 • Purus
 • Laufen
 • Franke
 • Rheinzink

Ofte overskuer du ikke selv at udføre din vvs-opgave – Modtag hellere 3 godkendte tilbud i Randers. Vi tager ikke noget for at løse opgaven med at opsnuse ekspert-vvs-tilbud i Randers, det er nemlig helt gratis at sende din vvs-opgave i udbud. Du er endt på vvs-siden 3vvs-tilbud.dk, hvor du uforpligtende kan bestille 2-3 prisvenlige vvs-tilbud.

En grundig vvs kan løse vvs-arbejdet i 8900 Randers. Vi skaffer fuldstændig gratis og nemt op til 3 overkommelige vvs-tilbud i Randers fra fleksible vvs-firmaer. Hvad er en radiatorventil/termostatventil? Mange spørgsmål trænger sig på, når du mangler at få vvs-arbejde klaret.

Start af en gaskedel i Randers

Med et greb på gasarmaturet åbnes for gas til tændblusset, der tændes med den indbyggede tænder.  Tændblusflammen opvarmer et termoelement, der aktiverer en elektromagnet, der holder tændblusventilen åben. Når grebet på gasarmaturet derefter drejes i driftsstilling, åbnes for gassen, der tændes af tændblusset.  På nyere typer af vvs gaskedler er der tit elektrisk tænding i stedet for et konstant brændende tændblus og elektronisk flammeovervågning i stedet for et termoelement.

Sikkerhed ved gasfyring

Lovgivning

Fire grundlæggende sikkerhedssystemer er indlagt i gældende dansk lovgivning:

 1. Godkendelse af komponenter. Ethvert apparat og enhver komponent, der har en gasteknisk funktion, skal være godkendt (CE-mærket).
 2. Gasreglementet giver præcise angivelser af, hvorledes installationer skal udføres og vedligeholdes.
 3. Autorisationskrav til vvs-installatører og certificeringskrav til montører, der udfører reparationer og service på gasfyrede anlæg.
 4. Eftersyn af nye installationer. Dette er et krav til gasselskaberne, inden installationerne tages i brug. Der er desuden krav om periodiske eftersyn af enhver installation.

Teknik

På gasinstallationer er nogle eller alle af følgende sikkerhedsindretninger installeret:

 • Gastrykssikring, der sikrer mod for højt gastryk i installationen. Sikringen er indbygget i regulatoren, der for det meste er anbragt i målerskabet uden på huset.
 • Flammesikring, der sikrer mod, at gasbrænderen går ud under drift eller under opstart. Sikringen er indbygget i enhver gasfyret vvs kedel.
 • Overkogssikring, der sikrer, at gastilførslen til brænderen stopper, hvis kedeltermostat eller automatik svigter.
 • Sikring af blæserfunktion i kedler med lukket forbrændingskammer og i gasblæsebrændere sker ved hjælp af en såkaldt pressostat, der afbryder gasforsyningen til brænderen, hvis der ikke er et minimum lufttryk. En tilsvarende komponent sikrer, at der er et minimum gastryk til en gasblæsebrænder.
 • Aftrækssikring, der er en sikring, der afbryder for gas til brænderen, hvis f.eks. skorstenen tilstoppes (kedler med gasblæsebrænder), eller tilsvarende fejl opstår i aftrækskanaler.

Frisk luft til forbrændingen

l opstillingsrum med kedler med åbent forbrændingskammer skal der være en vvs gaskedel ventilationsåbning for frisklufttilførsel. Åbningen sikrer den fornødne mængde luft til gasforbrændingen og må ikke kunne afspærres. Dette er yderst vigtigt, fordi der ved underskud af luft kan dannes den meget giftige luftart kulilte (CO). Kulilte kan spores med en gaskedel gasalarm, men deres funktion er ikke 100 procent pålidelig.

Nyttevirkning, drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af gasinstallationer er ejerens ansvar, jf. gasreglementets bestemmelser. Kun for gaskedler og gennemstrømningskedler med åbent forbrændingskammer er der krav om et årligt, obligatorisk eftersyn, men det er yderst fornuftigt, at alle gasfyrede kedelanlæg efterses i hvert fald hvert andet år. Dette anbefales også af myndighederne. Ved eftersyn kontrolleres alle vigtige funktioner, ikke mindst sikkerhedsfunktionerne og forbrændingskvaliteten kontrolleres på alle vvs kedeltyper.

På nogle kedeltyper. f.eks. på kedler med  gasblæsebrænder foretages røggasmålinger som grundlag for beregning af kedlens nyttevirkning. På de fleste almindelige kedler, hvor nyttevirkningen kan beregnes, er den på 88-92 procent. På kondenserende kedler kan kedelnyttevirkningen stige til 102-106 procent, fordi man i de formler, man beregner nyttevirkningen efter, ikke tager hensyn til varmeindholdet i røggassernes vanddamp, som jo netop bliver udnyttet i de kondenserende vvs kedler.

Gassen brænder ikke

Ejer eller bruger af et gasfyret varmeanlæg har kun få muligheder for selv at afhjælpe fejl, der opstår i installationen, da det jo er et autoriseret område. Men nogle er der trods alt: Hvis kedlen (brænderen) går i stå, hvilket kan forekomme af mange forskellige årsager, kan ejer/bruger forsøge at genstarte den. På nogle typer af gasfyrede gaskedel er der et tændblus (pilotbrænder), der brænder kontinuerligt og virker både som en flammeovervågning og sørger for tænding af hovedbrænderen. Hvis det går ud, afbrydes gasforsyningen til brænderen, og genstart kan kun ske ved at tænde vvs tændblusset igen.

Se hvordan i brugervejledningen eller tilbud kontakt en vvs-mand i Silkeborg. På andre typer gaskedel med elektrisk tænding og elektronisk flammeovervågning kan der også ske udfald af brænderen under opstart eller under drift af forskellige årsager. Man siger så, at fyret er gået på rødt, fordi en lille rød lampe tænder. For at starte brænderen igen, skal en genstartknap trykkes ind på automatikkassen til brænderen. Hvis brænderen ikke starter igen efter to-tre genstartforsøg, tilkaldes en tilbud servicemontør.