Billig isolering i Silkeborg – Få 3 gratis tilbud

Få 3 gratis tilbud på billig isolering Tit kan du ikke overskue en isolering opgave eller selv at fjerne skimmensvamp – Løsningen er er indhente to-tre favorable tilbud. Her på vores effektive online isoleringsservice kan vi tilbyde, at skaffe 2-3 overbevisende isolatør tilbud fra billige billige isolatører i nærheden af dig. Rutinerede isolatører fra Silkeborg […]

Få 3 gratis tilbud på billig isolering

Tit kan du ikke overskue en isolering opgave eller selv at fjerne skimmensvamp – Løsningen er er indhente to-tre favorable tilbud. Her på vores effektive online isoleringsservice kan vi tilbyde, at skaffe 2-3 overbevisende isolatør tilbud fra billige billige isolatører i nærheden af dig. Rutinerede isolatører fra Silkeborg anbefaler udelukkende at købe professionelle isoleringsvarer som fx:

 • Granulat
 • Træfiber
 • Skalflex
 • Perlit
 • Thermoflex

Vore tilknyttede fagfolk er stolte af deres håndværk med nøgleord som håndværket, kundedialog og fantastisk service. Det er let at anvende herværende isolatørside og isolatørerne afgiver tilbud på alle typer af isoleringsopgaver i hele Silkeborg. Indtast opgaven i tilbudsskemaet i dag og få 3 strålende isolerings tilbud fra godkendte isolatører.

En let terrændækkonstruktion

Fordelen ved en let terrændækkonstruktion er, at den ikke tilfører byggefugt, og at der derfor ikke skal tages hensyn til hærdning eller udtørring. Ulempen er, at der ikke som ved traditionelle opbygninger er et betonlag, der kan benyttes som gulv ved efterfølgende arbejder.

Der skal udføres fundament under alle ydervægge og skillevægge, så disse kan fastgøres forsvarligt og eventuelt indgå i isolering på Frederiksberg og vindafstivningen af bygningen. Desuden kræver konstruktionen på Frederiksberg særlige tiltag for at sikre mod radonopstrømning og mod indtrængning af rotter.

Undersænkede fastgørelsessystemer

Der er dog udviklet fastgørelsessystemer, som undersænkes i varmeisoleringsmaterialet, så kuldebroer dermed fjernes og pletter undgås. I modsætning til puds på en tung ydervæg vil pudslag på varmeisolering ikke have nogen termisk masse bagved.

Det betyder, at puds på varmeisolering bliver udsat for større temperatursvingninger end puds på tunge konstruktioner. Risikoen for revner er derfor større. Jo mørkere farve, der vælges, jo større er problemet.

Til gengæld optræder revner i puds som følge af, at puds og bagvedliggende materiale arbejder forskelligt, ikke på samme måde som ved traditionelle pudsede overflader. Samlet set kan revnebilledet derfor være reduceret. For at sikre mod uheldige overraskelser i form af, at beklædningen revner, kan det være hensigtsmæssigt at vælge en rengøring systemløsning.

Arbejdet udføres efter leverandørens anvisninger. Her gives blot en oversigt over arbejdsgangene:

 • Den massive ydervæg skal være plan, og løst monterede udvendige dele nedtages, fx lamper og tagnedløb. Fremspring fjernes og lunker udfyldes.
 • Mindre fordybninger kan fyldes med klæber til varmeisoleringsmaterialet. For at sikre vedhæftning med klæberen skal løst puds og maling fjernes.
 • Ved fastgørelse af isoleringen påføres materialet en klæber.
 • lsoleringsmaterialet opsættes på væggen. Pladerne opsættes i forbandt og stødes tæt sammen.
 • Afhængig af system og underlag fastgøres isoleringspladerne med dybler. Disse er specialudviklet til formålet og danner kun en lille kuldebro. Ved undersænkning kan synlige kuldebroer helt undgås.
 • Ved hjørner og andre udsatte steder opsættes specialprofiler, der beskytter området mod stød.
 • Yderst pudses på opsat armeringsnet.

Udførelse af isolering med dampspærre

Hensynet til bygbarhed vægter højt for at sikre den bedst mulige udførelse af især dampspærren. At sikre tætheden af en ny dampspærre ved montering inde fra skunkrummet kan være vanskeligt i praksis på grund af ofte meget begrænsede pladsforhold, hvor det er vanskeligt at se, hvad man laver.

Forholdene kan dog forbedres ved at fjerne de nederste tagplader, så arbejdet kan udføres udefra, eller ved at udføre efterisoleringen i forbindelse med udskiftning af tagbelægningen. Der findes der mange forskellige udformninger af tagfod, så det er vanskeligt at beskrive generelle løsninger.

Når arbejdet gennemføres, er der dog følgende kritiske punkter:

 • Dampspærren skal slutte tæt til ydervæggens dampspærre/tæthedsplan.
 • Dampspærren skal slutte tæt til tagets eksisterende dampspærre.
 • Dampspærren skal klæbes sammen over fast underlag.